Om därför

Varför jag, Petra Englund, bildade ett företag under hösten 2016 med inriktning mot hållbara kläder är därför jag tror starkt på det i en värld där larmrapporterna om hur vi har utarmat jordens resurser sköljer över oss, konsumtionshysterin snurrar vidare och trenderna avlöser varandra. därför representerar en markering mot fast fashion och ett ställningstagande för slow fashion. Slow fashion är ett begrepp som bjuder in till en större medvetenhet vid val av kläder och då välja kvalitet framför kvantitet. Hos därför hittar du kläder som är producerade, i allra största utsträckning, med hänsyn till både människa, djur och natur. Kläderna är framställda inte bara utifrån en hållbar produktion utan även för en hållbar konsumtion. därförriktar sig till alla som vill vara medvetna.

Så nu vet du mer om varför. Helt enkelt därför!

#snällmotnaturen #snällmotdjuren #snällmotdig #därför #medveten